9:00 - 17:00

Program Luni - Vineri

0734 286 280

Suna acum

Facebook

 

Contract de inchiriere imobile

CONTRACTUL DE INCHIERE IMOBILE IN 2022

 

PARTICULARITATI PRIVIND INREGISTRAREA LA ANAF SI DOBANDIREA CALITATII DE TITLU EXECUTORIU.IMPOZITUL PE VENITUL DIN CHIRII

 

Inregistrarea contractelor de inchiriere la ANAF nu mai este obligatorie, odata cu introducerea declaratiei unice.Orice contract nou incheiat se declara din 2018 prin declaratia unica, in termen de 30 de zile de la incheierea sa.

Cu toate ca acest lucru nu mai este obligatoriu , contractele de inchiriere pot fi inregistrate in continuare la ANAF.Dacă ai încheiat contractul de închiriere sub semnătură privată – adica prin semnarea lui de catre ambele parti, fara a fi certificata operatiunea la notar (actul autentificat de notarul public care constată o creanță certă, lichidă și exigibilă constituie titlu executoriu), prin inregistrarea contractului la ANAF acesta dobandeste calitatea de titlu executoriu.

Articolul 1798 din Codul civil : contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum și cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

Acest lucru te poate ajuta atunci cand ai de exemplu conflicte cu chiriasii – produc prejudicii imobilului sau nu platesc chiria, sau alte nerespectari ale contractului.

Inregistrarea contractelor la ANAF se face prin depunerea unei cereri insotite de o copie a contractului ( se va mentiona pe aceasta conform cu originalul si se va semna de locator), la registratura organului fiscal sau prin transmitere la distanta.

Aceste contracte se inregistreaza de catre ANAF in registrul contractelor de locatiune, in termen de maxim 5 zile de la data depunerii cererii.

Venitul brut

Venitul brut din inchiriere reprezinta toate sumele în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Cu alte cuvinte, atunci cand se declara venitul brut la ANAF, nu se tine cont de platile efectiv efectuate de catre chirias, ci de suma inscrisa in contractul dintre parti.

Daca avem contracte in care chiria este echivalentul in lei al unei valute, atunci pentru a converti venitul brut in lei, folosim cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR.

Venitul net

La determinarea venitului net, se utilizeaza urmatoarele reguli:

1.Cote forfetare – sistem aplicabil doar celor care pana la finalul anului maxim 5 contracte de inchiriere.

La acestia, venitul net din cedarea folosinței bunurilor se stabilește prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Venit net = Venit brut – 40%* Venit brut

Aceasta deducere de 40% este acordata pentru acoperirea diferitelor cheltuieli cu imobilul si nu trebuie sa fie prezentate documente justificative.

2.Sistem real -obligatoriu pentru cei care depasesc la finalul anului 5 contracte de inchiriere sau optional de catre cei care nu depasesc acest numar.

Venit net = Venit brut – Cheltuieli deductibile

3.Norme de venit- doar pentru cei care inchiriaza in scop turistic camere in locuinta personala -între una și 5 camere inclusiv, indiferent de numarul de locuinte in care sunt acestea.

Impozit

 

Impozitul asupra venitului din chirii este in cota de 10% care se aplica venitului net.

Impozit = Venit net* 10%

In cazul inchirierilor care se incadreaza la norme de venit:

Impozit = Norma de venit * 10%

Declaratii fiscale

 

Venitul obtinut din inchiriere se declara prin declaratia unica, care are termen data de 25 mai anului urmator pentru anul incheiat.

Impozitul datorat se plateste tot pana la aceasta data.

Contributia la sanatate pentru veniturile din chirii

In situatia in care veniturile extrasalariale obtinute de un locator depasesc 12 salarii minime pe economie , se mai datoreaza si contributia de asigurari sociale de sanatate , calculata ca procent de 10% * valoarea plafonului

Pentru anul 2022, aceasta este 10%* 12* 2.550 lei = 3.060 lei

TVA la chirii

 

Din punct de vedere fiscal inchirierea unui bun imobil este o operatiune scutita de taxa.

Persoana impozabila poate opta totusi pentru taxarea acestor operatiuni in baza unei notificari trimise organului fiscal.

Contract de inchiriere imobile Cluj

Contract de inchiriere imobile Cluj

Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor personale.